Użytkownik Hasło Pamiętaj mnie Zarejestruj się!
Z kraju : VIII WZC PFWK!
dnia 2018-03-06 12:00:00

  Informujemy iż w dn.03.03.2018 o godzinie 10.00 w miejscowości Międzyrzecz odbyło się VIII Walne Zebranie Członków PFWK.
Po przywitaniu wszystkich zebranych przez Prezesa PFWK Pawła Stępnia obradom przewodniczył wybrany jednogłośnie V-ce Prezes PFWK Piotr Spławski.
Zebranie przeprowadzono zgodnie z wcześniej opublikowanym porządkiem obrad i zatwierdzonym regulaminem obrad.Sprawozdanie Zarządu przedstawił Prezes PFWK Paweł Stępień który poinformował o działalności Zarządu w roku 2017,o podejmowanych decyzjach oraz o całokształcie działalności Zarządu w roku 2017.
Następnie sprawozdanie finansowe opracowane przez biuro rachunkowe, oraz informację własną przedstawił Skarbnik PFWK Maciej Reszetarski .
Dokumenty które zreferował Skarbnik PFWK to:
- Bilans za 2017r
- Rachunek wyników
- Część opisowa o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Roczne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 , sporządzone na podstawie księgi rachunkowej wskazuje:
1.Sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 41.216.22
2.Sumę przychodów i zysków w kwocie 123.646.57
3. Sumę kosztów i strat w kwocie 112.983.31
4. Wynik finansowy netto w kwocie 10.663.26
Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił członek komisji rewizyjnej Krzysztof Wesołowski, która to po dogłębnej analizie przedstawionych dokumentów rekomendowała przyjęcie sprawozdań ,wraz z udzieleniem absolutorium dla Zarządu za rok 2017.
Sprawozdania i absolutorium dla Zarządu zebrani przyjęli jednogłośnie.
W dalszej części obrad dyskutowano nad kierunkami działania Zarządu i całego Stowarzyszenia w roku 2018.Podjęto wiele uchwał i wniosków które wytyczają kierunek działania PFWK na bieżący rok jak również na najbliższe lata.
Zgodnie z kompetencją Walnego podjęto decyzję o utrzymaniu opłaty składki członkowskiej na wysokości lat ubiegłych czyli 50 zł na rok.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad VIII WZC przewodniczący ogłosił zamknięcie obrad.

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu
Komentarze są własnością ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.