Użytkownik Hasło Pamiętaj mnie Zarejestruj się!
Z kraju : Eliminacje do MPwWK-PCM 2019 - Zapraszamy!
dnia 2019-02-19 07:00:00

„Rozpocznij” sezon z Polską Federacją Wędkarstwa Karpiowego ????????????????????????
Z przyjemnością informujemy, że w roku 2019 będziecie mogli „rozpocząć i zakończyć” sezon razem z PFWK!
Na początek zapraszamy Was na łowisko partnerskie – Jezioro Długie znajdujące się w miejscowości Lisewo Kościelne.
Zbiornik ten słynie z dużego potencjału oraz ogromnych i walecznych ryb????????
Zapisy czas start! 

REGULAMIN ZAWODÓW  – ROZPOCZĘCIE SEZONU Z PFWK w terminie 11-14.04.2019

1. Organizatorem zawodów eliminacyjnych do MPwWK PCM 2019 jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.

2. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach powinna składać się z dwóch osób. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów. Dopłata za Team Runnera wynosi 100 zł.

3. Każdy zawodnik (oraz ewentualny pomocnik) musi się osobiście zarejestrować w pierwszym dniu zawodów tj. 11.04.2019.

4. W przypadku spóźnienia się drużyny na losowanie, jeden z zawodników musi powiadomić o tym organizatora. W takiej sytuacji drużyna zajmie stanowisko, które jako ostatnie zostało w koszyku losującym.

5. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.

6. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej na dwuosobowych stanowiskach. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika).

7. Zespół, który będzie miał w wodzie więcej niż 4 zestawy z przynętami (w tym samym czasie)zostanie natychmiast zdyskwalifikowany. Zdyskwalifikowanej drużynie nie przysługuje zwrot pieniędzy uiszczonych w ramach wpisowego.

8. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. Ponadto o tym fakcie musi zostać poinformowany sędzia główny zawodów. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może kontynuować łowienie na dwie wędki.

9. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.

10. Do oznakowania łowiska przez drużynę dozwolone jest użycie maksymalnie czterech markerów.

11. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów oraz holowanie ryb dozwolone jest z brzegu, jak również środków pływających. Dopuszcza się używanie łodzi, pontonów i modeli zdalnie sterowanych w celu wywożenia zestawów i nęcenia tylko w wyznaczonych godzinach.

09:00 – 11:00 / 17:00 – 19:00 oraz do 30 min po każdej złowionej rybie.

12. Podczas wypływania na wodę, zawodnicy każdorazowo zobowiązani są mieć na sobie kamizelki ratunkowe.

 

13. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu. Każdy przypon może być wyposażony wyłącznie w jeden haczyk.

14. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem. Może tego dokonać tylko zawodnik.

danej drużyny oraz pomocnik.

15. Za powiadomienie sędziów o złowionej rybie odpowiedzialni są zawodnicy lub pomocnik.

16. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym na sznurku nie krótszym niż 3m. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba.

17. Każda ryba musi być ważona wyłącznie na oficjalnych wagach organizatorów.

18. Organizatorzy mają prawo dokonania kontroli rzeczy i samochodów zawodników w ich obecności, jeżeli zachodzi podejrzenie oszustwa. Wędkarze przyłapani na oszustwie będą usunięci z zawodów – BEZ ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW.

19. Klasyfikowane są następujące ryby: karp i amur o wadze powyżej 2 kg.

20. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania podbieraka karpiowego, worków karpiowych, maty karpiowej oraz środka odkażającego, który należy stosować każdorazowo celem odkażenia rany.

21. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji.

22. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziemu, który dokonuje ważenia, wpisując na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody przy użyciu maty karpiowej w obecności sędziego.

23. Wchodzenie do wody (nie dotyczy próby wejścia do pontonu) dozwolone jest wyłącznie w dzień, do wysokości bioder.

24. Ryby okaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.

25. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.

26. W klasyfikacji generalnej zawodów liczy się suma wagi wszystkich złowionych ryb. W przypadku takiej samej wagi, pod uwagę brana jest waga największej ryby.

27. W zawodach przewidziane są statuetki, nagrody rzeczowe oraz bezpłatny start w finale MPwWK PCM 2019 (2x)

28. Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie :

-pouczenie

-pierwsze ostrzeżenie – żółta kartka

-drugie ostrzeżenie – dyskwalifikacja

Wyjątkiem jest :

– wypłynięcie bez kamizelki ratunkowej – żółta kartka, drugi raz dyskwalifikacja

– wypłynięcie po spożyciu alkoholu- dyskwalifikacja

29. Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.

30. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu!

31. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach. Wygenerowane śmieci należy zabrać ze sobą.

32. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.

33. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów.

34. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.

35. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.

36. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia podpisu w charakterze akceptacji zawartych w nim przepisów. W innym przypadku nie będą dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach.

37. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć, danych osobowych/imię i nazwisko/ do przekazywania codziennych wyników  z zawodów przekazywanych przez organizatora oraz Patronów Medialnych.

Zapisy na zawody przyjmowane są od 17.02.2019 r. do odwołania.

Wpłaty wpisowego w kwocie 700 zł prosimy dokonać do 10 marca 2019 r. na rachunek PFWK:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego

Bank Gospodarki Żywnościowej SA

Numer konta: 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu
Komentarze są własnością ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.