Użytkownik Hasło Pamiętaj mnie Zarejestruj się!
Z kraju : Eliminacje do MPwWK-PCM 2019 – Zapraszamy!
dnia 2019-03-23 08:40:00

Zaczynamy ZAPISY !!!
Każdy kto chce zgłosić swoją drużynę powinien wysłać email na adres: team@meus.net.pl
W zgłoszeniu należy podać dane teleadresowe i kontaktowe zawodników.
Szczegóły poniżej, ZAPRASZAMY1. Zawody odbędą się na łowisku EXTRA CARP Radymno.

2. Zawody są Eliminacjami do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym 2019. Zwycięska drużyna otrzymuje darmowy start w Mistrzostwach Polski 2019.

3. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma masy 5 największych złowionych ryb przez poszczególne zespoły, tzw. „FORMUŁA PIĘCIU RYB”. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół. W klasyfikacji BIG FISH przy identycznej wadze ryb o zwycięstwie decyduje pierwszeństwo złowienia i smsowego zgłoszenia tego faktu sędziemu.

4. W zawodach może wsiąść udział każdy. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika – team runnera, który może pomagać we wszystkim, oprócz holowania ryb oraz podbierania.

5. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Losowanie składa się z dwóch części, w pierwszej zawodnicy losują kolejności losowania, a w drugim losowaniu losują miejsca. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

6. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie własnego łowiska przy pomocy pontonu, łódki zdalnie sterowanej lub rakiety zanętowej. Organizator zezwala na wchodzenie do wody „do pasa” zawodnikom oraz ich pomocnikom (czyli do głębokości 1 metra).

7. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska Extra Carp Radymno oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.

8. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami. Organizator nie zezwala na używanie żywej przynęty/zanęty (białe robaki, pinki, ochotka, czerwone robaki itp.).

9. Nęcenie swojego łowiska będzie dozwolone przez cały czas trwania zawodów.

10 Ryby (karp i amur) klasyfikowane będą od 5 kg.

11. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się dwa razy dziennie od godz 9:00 oraz od 18:00. Każdą złowioną rybę o wadze 5 kg wzwyż należy bezwzględnie zgłosić sędziemu sms. Ryby złowione przechowujemy w workach karpiowych. Wyjątek stanowią amury oraz karpie powyżej 15 kg, które będą ważone niezwłocznie po zgłoszeniu ich sędziemu. Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać maksymalnie jednego karpia.

12. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku, gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej to zawodnicy z tego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest a sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia. Dozwolone jest holowanie z pontonu.

13. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każdy zawodnik łowi maksymalnie na dwie wędki. Zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej.

14. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza przebywanie na łowisku osób, które nie biorą udziału w zawodach, a tylko odwiedzają zawodników na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonym miejscu na parkingu, (nie mogą wjeżdżać na łowisko). Za ich zachowanie odpowiada drużyna, do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 20:00.

15. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

16. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

17. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora.

18. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

19. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz całkowity zakaz spożywania alkoholu.

20. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska. Jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników, nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

21. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę.

22. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

24. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników jak również za kradzież sprzętu.

25. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

26. Drużyny mogą używać środków pływających typu ponton. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania kapoków adekwatnie do ilości osób wypływających na pontonie! Brak kapoka oznacza zakaz korzystania ze środków pływających! Wypłyniecie bez założonego kapoka będzie skutkowało kara porządkową.

27.Ponton powinien posiadać wszystkie cechy zapewniające bezpieczeństwo dla zawodników w trakcie pływania. Jeśli sędzia stwierdzi, że ponton nie spełnia takich cech (np: pontony ceratowe z marketów bez atestów niewielkich rozmiarów), może zakazać używania go podczas zawodów.

28. Zezwala się na używanie silników elektrycznych.

29. Zakaz używania plecionki, jako linki głównej.

30. Dozwolone jest używania maksymalnie 2 markerów tyczkowych na drużynę. Zakaz używania markerów typu H oraz bojek.

31. Wpisowe za drużynę wynosi 900zł, team runner – 150zł.

UWAGA: Drużyna zgłaszająca uczestnictwo w zawodach ma obowiązek wpłacenia zaliczki, która wynosi 50% wpisowego. Drużyna, która wyraża chęć udziału w imprezie, otrzymuje drogą elektroniczną nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę. Zaliczka płatna do 10 kwietnia 2019 roku, pozostała część do 30 kwietnia 2019 roku. W wypadku wycofania się drużyny z zawodów po terminie 30 kwietnia 2019 roku zaliczka nie będzie zwracana.

32. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 minut po sygnale – koniec zawodów.

33.Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

34.Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników (nie liczy się team runner).

35.W przypadku opuszczenia stanowiska przez obu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

36. Każdy zawodnik zobowiązany jest do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków, ponieważ organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe osób oraz mienia.

37. Łowienie, nęcenie oraz pływanie (pontonem lub łódką zdalnie sterowaną) a także markerowanie musi odbywać się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska.

38. Odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych.

39. Kara porządkowa za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie:
a). pierwsze ostrzeżenie „żółta kartka”
b). drugie ostrzeżenie „czerwona kartka” oznacza dyskwalifikację. Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej oraz innych poniesionych kosztów.
Organizatorzy i sędziowie zastrzegają sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji drużyny która w rażący sposób naruszy regulamin zawodów.

40. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów – nastąpi wtedy zwrot opłaty startowej bez poniesienia dodatkowych kosztów.

41. W razie jakichkolwiek sporów, organizator/sędzia rozstrzyga ostatecznie.

HARMONOGRAM ZAWODÓW 13-18.05.2019:

Poniedziałek – 13.05.2019r.
– godz.09:00 10:00*– zbiórka/rejestracja/ w tym losowanie kolejności losowania stanowisk
10:30* – losowanie stanowisk
– poczęstunek integracyjny
– godz.12:00* – wjazd na wylosowane stanowiska
– godz. 14:00* – start zawodów

Sobota – 18.05.2019r.
– godz.09:00 – zakończenie zawodów
– godz. 11:00* – rozdanie nagród
– godz. 12:00 – rozpoczęcie pokazów sprzętu rzutowego
*(godziny mogą ulec zmianie)

Nagrody:
Łączna pula nagród 30 tyś zł

Zwycięska drużyna wygrywa Eliminacje do PCM 2019r.
Sponsor główny zawodów: TRAKKER

Nagrody rzeczowe o wartości około:
I drużyna w klasyfikacji generalnej – 10000 zł + eliminacje do PCM
II drużyna w klasyfikacji generalnej – 5000 zł
III drużyna w klasyfikacji generalnej – 4000 zł

Nagradzane będą również punktowane miejsca w poszczególnych sektorach (drużyny zajmujące miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej nie biorą udziału w klasyfikacji sektorowej)

1. Sektor – Wychwood
– I miejsce w sektorze – wartość nagród ok 2300 zł
– II miejsce w sektorze – wartość nagród ok 1000 zł
– III miejsce w sektorze – wartość nagród ok 700 zł
2. Sektor – Cuzo:
– I miejsce w sektorze – wartość nagród ok 2300 zł
– II miejsce w sektorze – wartość nagród ok 1000 zł
– III miejsce w sektorze – wartość nagród ok 700 zł

Dodatkowa nagroda : Big Fish Zawodów. – Ponton 300 NawiPoland – wartość ok 2000 zł.

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu
Komentarze są własnością ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.