Użytkownik Hasło Pamiętaj mnie Zarejestruj się!
Jak zostać członkiem PFWK
Informacja dla osób chcących wstąpić w szeregi Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego
 
Jak zostać członkiem PFWK? To bardzo łatwe! Zrobisz to w trzech prostych krokach:
 
KROK PIERWSZY:
Zapoznaj się ze Statutem PFWK i Kodeksem Etycznym oraz uchwałami.
KROK DRUGI:
Wypełnij deklarację członkowską w dogodny dla siebie sposób:
 
1. Elektronicznie - FORMULARZ ELEKTRONICZNEJ DEKLARACJI. (NOWOŚĆ! Zostań jednym z nas nie ruszając się z domu :-) )
lub
2. Pisemnie (tradycyjna deklaracja wysyłana drogą pocztową):
- DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
- DEKLARACJA KANDYDATA NA CZŁONKA (jeśli nie ukończyłeś 18 lat)
Adres do wysyłki:
ul. Kochanowskiego 33/19
96-500 Sochaczew
Piotr Spławski
z dopiskiem
"DEKLARACJA PFWK"
KROK TRZECI:
W ciągu kilku najbliższych dni po zaakceptowaniu przez Zarząd na podany adres e-mail podany w deklaracji otrzymasz wiadomość zawierającą decyzję Zarządu PFWK - (uchwała) z danymi do wpłaty składki członkowskiej. Niedotrzymanie terminu wpłaty składki członkowskiej,po uprzednim powiadomieniu drogą e-mail, następuję automatyczne skreślenie z listy członków PFWK bez podejmowania kolejnej uchwały przez Zarząd PFWK . Tylko po opłaceniu składki członkowskiej stajesz się pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia(nie dotyczy to kandydatów na członka).
Wypełnienie deklaracji jest aktem woli którym poświadczamy prawdziwość zawartych tam informacji, czyniąc to na własną odpowiedzialność. Przy osobach nieletnich, zastrzegamy sobie prawo do wyrywkowego sprawdzenia podanych informacji przez kontakt z opiekunem. Po akceptacji przez Zarząd oraz opłaceniu składki członkowskiej profil użytkownika zostanie rozszerzony, a członek uprawniony będzie do korzystania z zamkniętych części FORUM, udziału w imprezach, zawodach, wyjazdach i organizowanych szkoleniach oraz do wędkowania na wodzie PFWK na specjalnych warunkach.
Wiele ciekawych projektów dla naszych członków jest jeszcze w trakcie uzgadniania, o czym będziemy informować na bieżąco. Liczymy również na zaangażowanie nowych członków i ciekawe projekty, które po szerszej akceptacji będą wspólnie realizowane w interesie PFWK oraz wędkarstwa karpiowego w naszym kraju.

Masz dodatkowe pytania? Chętnie na nie odpowiemy! e-mail: Piotr_Splawski@pfwk.pl
 
- LEGITYMACJA