Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite
Kodeks

Kodeks

Kodeks Etyczny Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Bezwzględnie wypuszczaj złowione ryby.
2. Używaj maty karpiowej i dużego podbieraka.
3. Dezynfekuj preparatem odkażającym rany po haczyku.
4. Obchodź się z rybą delikatnie.
5. Doskonal sposoby połowu.
6. Konkuruj przede wszystkim z samym sobą.
7. Nie przeszkadzaj innym wędkarzom łowiącym w pobliżu.
8. Nie zajmuj złośliwie łowiska nęconego przez innego wędkarza.
9. Dbaj o środowisko naturalne.
10. Na łowisku zachowuj się kulturalnie.
11. Posprzątaj po sobie.
12. Reaguj na łamanie przepisów przez innych wędkarzy.
13. Promuj ideę „Złap i Wypuść” wśród innych wędkarzy.
14. Zachowuj się kulturalnie na karpiowych forach internetowych.
15. Wychowuj młodych wędkarzy w poszanowaniu przyrody i etyki karpiarza.