Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite
Rejestracja członkostwa

Rejestracja członkostwa

Wypełnij i wyślij formularz


    Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia o nazwie POLSKA FEDERACJA WĘDKARSTWA KARPIOWEGO (PFWK).

    Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia oraz Kodeks Etyczny PFWK. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.