Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 13/2022

Uchwała Zarządu nr 13 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 09 marca 2022 roku

w sprawie; XII WZC

1. Zarząd PFWK postanawia:

Działając na podstawia Statutu Zarząd PFWK postanawia zwołać XII Walne Zgromadzenie Członków które odbędzie się w dniu 09.04.2022 r. o godz. 9:00 w Hotelu Agat w Łodzi przy ul. Strykowskiej 94.
W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie, zgodnie z par. 7 pkt. 8 Statutu PFWK, Zarząd PFWK wyznacza drugi termin WZC w dniu 09.04.2022r. o godz. 9:30, w tym samym miejscu.

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: