Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 16/2022

Uchwała Zarządu nr 16 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 19 marca 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

ANITA KAŹMIERCZAK

Bartosz Sułkowski

Rafał Grzelachowski

Grzegorz Grembecki

Kamil Janoszka

Konrad Kania

Bartłomiej Kępka

Łukasz Frączek

Damian Szczygieł

Wiesław Białożyt

Artur Malyszko

Marcin Wolf

Jerzy Szczygieł

Marek Ciupa

Jacek Mostowik

Sławomir Kozłowski

Tomasz Żur

Paweł Goral

Paweł Rosiński

Rafał Rumer

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata i członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: