Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 18/2022

Uchwała Zarządu nr 18 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 01 kwietnia 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

Adam Ochocki

Arkadiusz Stańczyk

Sebastian Grzybowski

Mariusz Mendla

Dominik Domin

Mariusz Grembecki

Grzegorz Jusza

Daniel Kolodziejczyk

Janusz Kwatera

Kamil Giercarz

Kamil Błaut

Krzysztof Raba

Kinga Matysiak

Marcin Śliwiński

Mateusz Piędziak

Mariusz Wójcik

Marcin Wiczling

Maciej Matysiak

Maciej Ciepierski

Mikołaj Drożdziński

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata i członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało   7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –     członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: