Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 20/2023

Uchwała Zarządu nr 20/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 10 marca  2023 roku

w sprawie;  zawody eliminacyjne   PCM-2024 sesja jesienna

1. Zarząd PFWK postanawia:

Zarząd Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego postanawia zatwierdzić listę zawodów ubiegających się o status eliminacji do MPwWK PCM-2024 sesja jesienna, przydzielając im następującą ilość kwalifikacji do finału :

– Linear Cup-Anglia –  2 PCM

– IV Puchar Rdzuchowa – 2 PCM

– VII Puchar z Wędką po Podkarpaciu – 2 PCM

– Perła Mazowsza – 1 PCM

– Puchar sklepu Kaper – 1 PCM

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: