Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu 15/2022

Uchwała Zarządu nr 15 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie; Cennik na łowiskach PFWK

1. Zarząd PFWK postanawia:

Zarząd PFWK zatwierdził cennik obowiązujący na łowiskach PFWK :

Ceny obowiązujące na łowiskach PFWK od 01.04.2022r

 

GOŁYŃ

– tygodniówki całe łowisko od soboty do soboty – 800zł

PROKOWSKIE

– rezerwacja dobowa – 40zł( od osoby)

– rezerwacja od czwartku do niedzieli /trzy doby cale łowisko/ 1.500zł

– rezerwacja tygodniowa całe łowisko – 2.500zł

stanowisko nr. 1 wyłączone z rezerwacji dziennych/nie dotyczy rezerwacji całego łowiska/

CZARNY STAW

– rezerwacja dobowa – 20zł/osoba

– rezerwacja od czwartku do niedzieli /trzy doby całe łowisko/ 400zł

– rezerwacja tygodniowa całe łowisko – 700zł

SZMARAGDOWY STAW

– rezerwacja dobowa stanowisko 2osobowe – 80zł( 1 osoba 80 zł/ 2osoby 2x 40zł)

– rezerwacja od czwartku do niedzieli/trzy doby całe łowisko/ 2.000zł

– rezerwacja tygodniowa cale łowisko – 3.500zł

– stanowisko nr. 1 wyłączone z rezerwacji dziennych/nie dotyczy rezerwacji całego łowiska/

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   1   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: