Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr.1/2023

Uchwała Zarządu nr 1/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 04 stycznia  2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Adam Dombrowski

Artur Łukasik

Michał Kociubowski

Gabryiela Czapnik

Daniel Pander

Dariusz Kopka

Marcin Tomaszewski

Paweł Dąbrowski

Emil Lis

Małgorzata Zagrosik

Daniel Huńko

Jakub Nowak

Robert Kamiński

Arkadiusz Niemczyk

Krzysztof Janczak

Rafał Matyja

Monika Molińska

Jacek Stępniewski

Paweł Wojciukiewicz

Piotr Zmełty

Błażej Radomski- Junior

Maciej Różański

Patryk Chciuk- Junior

Michał Chojnacki

Rafał Strugiński

Cezary Koszal

Tomasz Wysocki

Tomasz Pietrakowski

Tomasz Łuczak

Tomasz Torz

Tomasz Witkowski

Tomasz Adamek

Tomasz Majda

 

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    7   członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: