Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 1/2024

Uchwała Zarządu nr 1/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 03 stycznia 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Adam Płocki

Mariusz Grzelak

Kamil Cybula

Szymon Mikołajczyk

Dariusz Kłysz

Wojciech Jezierski- Junior

Justyna Warda

Karol Ziarkiewicz

Damian Kruk

Jakub Grzybek

Marcin Czeremcha

Paweł Patyński

Paulina Wajszczuk-Rus

Paweł Lach

Piotr Grambor

Łukasz Puchała

Oskar Orłowski- Kandydat

Radosław Wawro

Piotr Nitschke

Stanisław Górski

Szymon Kulczyński

Wojciech Litwin

Michał Mandziuk

Leszek Zarzycki

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    8    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    8    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: