Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 10 /2022

Uchwała Zarządu nr 10 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 13 Lutego 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

– Marcin Kowol Siemianowice
– Rafał Borowczyk Siemianowice
– Daniel Ślązak Łęczyca
– Krzysztof Książek Piotrkowice
– Janusz Dzikowski Oska
– Janusz Trzmielewski Opole
– Marek Michalak Gniezno
– Monika Śliwicka-Gotowalska Dąbrówka
– Andrzej Stocki Uskorze Wielkie
– Konrad Bąk Warszawa
– Stefan Kotarba Konary
– Bartłomiej Woźniak Ludwinów/Kandydat/
– Paweł Woźniak Ludwinów
– Norbert Baniak Kołobrzeg
– Maciej Dryblak Piaseczno
– Bartosz Filmanowicz Goczałkowice
– Krzysztof Skrętkowicz Syców
– Marek Kler Wierzbica

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało   7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: