Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 12/2023

Uchwała Zarządu nr 12/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 08 lutego  2023 roku

w sprawie;  rezygnacja czlonka Zarządu

1. Zarząd PFWK postanawia:

W związku z wpłynięciem listownej rezygnacji Roberta Retmańskiego z funkcji członka Zarządu PFWK w dn. 08.02.2023 , Zarząd PFWK postanawia przychylić się do pisma w/w i odwołać go z funkcji członka zarządu.

Jednocześnie Zarząd składa serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz dalszych sukcesów w realizacji nowych wyzwań  i przedsięwzięć .

w głosowaniu udział brało    6   członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: