Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 12/2024

Uchwała Zarządu nr 12/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 10 lutego 2024 roku

w sprawie; Udzielenia pełnomocnictwa do założenia konta PFWK w serwisie http://www.zrzutka.pl

1. Zarząd PFWK postanawia:

Udzielić pełnomocnictwa do założenia konta PFWK w serwisie http://www.zrzutka.pl, Prezesowi Zarządu PFWK, kol. Kamilowi Spławskiemu

w głosowaniu udział brało    8    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    8    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwaleni

Udostępnij: