Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 14/2022

Uchwała Zarządu nr 14 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 16 marca 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

Jacek Wala

Artur Banaszczyk

Artur Buk

Artur Sosnowski

Bartłomiej Świątek

Bartłomiej Zator

Katarzyna Chojnacka

Krzysztof Emilian

Damian Wójcik

Dariusz Gałązka

Dawid Jaśkiewicz

Dominik Kowalski

Dominik Wala

Maciej Porębiak

Bartłomiej Kotlarski

Paweł Buczel

Gracjan Jaroszewski

Jacek Sojka

Mariusz Dyas

Karol Kędzierski JUNIOR

 

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata i członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: