Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 16/2023

Uchwała Zarządu nr 16/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 19 lutego  2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Bartosz Baranowski

Tomasz Zimniak

Paweł Bielawski

Marcin Niedziela

Dariusz Andrysiak

Krzysztof Zajda

Szymon Wawrzynowicz

Przemysław Gibula

Jerzyk Salach

Krzysztof Piecuch

Tomasz Lulkowski

Patryk Machura

Daniel Pazio

Szymon Rajkowski

Damian Winogrodzki

Kamil Więczkowski

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: