Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 16/2024

Uchwała Zarządu nr 16/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 27 lutego 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Michał Kieryluk

Łukasz Cyran

Jakub Wojciechowski

Krzysztof Klimaj

Marek Kałan

Dawid Sorek

Damian Ławski

Przemysław Lewandowski

Artur Ostrowski

Aneta Wojsław

Konrad Kij

Jakub Lewarski -Kandydat

Maciej Olejniczak

Maciej Iwaniak

Oskar Wołowski

Patryk Nowocin

Jakub Kandyba

Piotr Tecław

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6   członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: