Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 17/2023

Uchwała Zarządu nr 17/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 02 marca  2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Adrian Skrzypniak

Adrian Zięba

Karol Piaskowski

Grzegorz Blad

Bartosz Godzisz

Marcin Bujko

Krzysztof Cwynar

Cezary Pietruszka

Dawid Michalski -Kandydat

Dawid Patlewicz

Jerzy Nowak

Julian Błądziński

Michał Biegała

Łukasz Krzysztofek

Bartłomiej Pietrzyk

Łukasz Stokowski

Łukasz Patro

Maciej Otoliński Junior

Marcin Maj

Sebastian Grzymski

Monika Szczeblewska

Piotr Massel

Piotr Haczkiewicz

Piotr Sendor

Mateusz Grabowski

Kacper Sołtysiak

Sylwester Łukasiuk

Artur Szymański

Sławomir Krzemiński

Sławomir Deka

Paweł Stala

Tomasz Siwek

Łukasz Bonk

Tomasz Wesołowski

Waldemar Łuczak

Arkadiusz Majewski

Piotr Zimnicki

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: