Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 17/2024

Uchwała Zarządu nr 17/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 04 marca 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Roman Kaczmarczyk

Dominik Kołodziejczyk

Piotr Lewarski

Oskar Przyjemski

Patryk Kubicki – Junior

Mateusz Dul

Szymon Budziński

Tomasz Chorowski

Tomasz Metler

Damian Rajski

Paweł Lautenbach

Kuba Januszewski

Mateusz Ośmiałowski

Rafal Godula

Tomasz Krajewski

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    8    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    8    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: