Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 18/2023

Uchwała Zarządu nr 18/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 06 marca  2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Marta Pawlicka

Andrzej Pieczyński

Adam Kłaczka

Andrzej Rzeźwicki

Arkadiusz Dietrich

Krzysztof Smułczyński

Bartosz Bujak

Michał Bednarski

Mateusz Matysik

Dawid Kłyszewski

Dawid Olko

Paweł Kubiak

Gabriel Piotrowski

Jacek Gałucha

Zbigniew Złotkowski

Juliusz Zadrożny

Kamil Kukowa

Karolina Paluch

Sławomir Chudalewski

Krzysztof Adamski

Łukasz Trzciński

Maciej Hetman

Adrian Wojciechowski

Adam Smułczyński

Marcin Kopaczewski- Junior

Marcin Ploch

Marek Wszołek

Mariusz Sołtyk

Wojciech Pieczyński

Mariusz Czarnecki

Mariusz Miśkiewicz

Karol Mikołajczyk

Olga Kubiak

Patryk Kaszarek

Patryk Rosada

Paweł Ramiączek

Paweł Gwiazdowski

Piotr Dębowski

Piotr Wójcik

Piotr Puczkarski

Piotr Smoliński

Paweł Muchla

Przemysław Markowicz

Przemysław Tomelka

Piotr Pydzik

Rafaella Piaskowska

Remigiusz Łach

Ryszard Kania

Sebastian Pszeniczka

Sławomir Tokarz

Ireneusz Sosik

Radek Stasiak

Krzysztof Porządka

Tomasz Mańka

Tomasz Piasecki

Wiktor Grzelczak -Kandydat

Kamil Wojciechowski

Wojciech Porczak

Wojciech Puziak

Łukasz Zygadło

 

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: