Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 18/2024

Uchwała Zarządu nr 18/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 10 marca 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Karol Maciejczak

Mateusz Płatek- Junior

Maciej Łojek

Adam Fedyna

Danylo Kutsak – Junior

Łukasz Bąk

Paweł Kosa

Szymon Klotz – Junior

Kacper Zadka

Damian Prarat

Kamil Kwiatkowski – Junior

Krzysztof Adamczyk

Robert Sakwa

Michał Sobura

Radosław Polit

Sebastian Orawiec

Grzegorz Skamarski

Sławomir Skiba

Tomasz Krzemiński

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    8    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    8    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: