Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 2 /2022

Uchwała Zarządu nr 2 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 08 stycznia 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

– Mariusz Dyas Potworów
– Paweł Dombek Tworóg
– Krzysztof Kaźmierczak Sośnie
– Ireneusz Wiśniewski Inowrocław
– Tomasz Gąska Wieliczka
– Damian Pasternicki Gniezno
– Jacek Lisicki Radom
– Łukasz Balcer Nakło
– Paweł Panasewicz Budy
– Maciej Gorzelewski Opole
– Krystian Duś Teklin
– Paweł Woszek Polska Nowa W
– Artur Woszek Wawelno
– Jacek Piasecki Lębork
– Ireneusz Bułka Węża
– Mirek Niewiejski Parczew
– Adam Spychalski Wąsewo
– Bartosz Muszyński Tarnowo
– Damian Skórka Gogolin
– Przemysław Wielgan Biedrzychowice
– Zenon Musiałowski Sośnie

 

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: