Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr.2/2023

Uchwała Zarządu nr 2/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 09 stycznia  2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Wojciech Pawleta

Artur Stępnikowski

Michał Klepacz

Mateusz Cieniewski

Dariusz Różański

Artur Domagalski

Daniel Firek

Marcin Fokt

Damian Dyjak

Kamil Starzyński

Patryk Rutkowski

Maksymilian Kocur Kandydat

Krzysztof Grzesiak

Magdalena Torz

Marek Osowski

Łukasz Laskowski

Norbert Kubica

Norbert Szmuga

Oliwer Giraud

Robert Zięta

Robert Horak

Tomasz Worbs

Stanisław Strzelec

Jan Taranda

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –  członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: