Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała zarządu nr 20/2022

Uchwała Zarządu nr 20/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

Wojciech Górny

Dariusz Rzeżniczek

Grzegorz Szeląg

Wojciech Wrzosiński

Leszek Wiśniewski

Łukasz Saraczewski

Mariusz Świątczak

Mateusz Hulin

Sławomir Michałowski

Wojciech Szot

Tomasz Mazur

Tomasz Puton

Hubert Ziółek

 

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata i członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –   członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: