Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 20/2024

Uchwała Zarządu nr 20/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 19 marca 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Mateusz Knuła

Łukasz Frątczak

Artur Gałęza

Artur Sadowski

Norbert Herkt

Tomasz Szczęch

Filip Kulczyński – Kandydat

Andrzej Baran

Michał Mądry

Artur Sobura

Mateusz Krzątała

Krzysztof Pogoda

Grzegorz Sikora

Paweł Ksel

Paweł Grabia

Rafał Plaszczyk

Rafał Ofiara

Łukasz Formela

Adam Szymański

Paweł Wieczorek

Filip Wasiura – Junior

Kacper Wasiura – Junior

Łukasz Kitowski

Mariusz Wasiura

Krystian Wieczorek – Kandydat

Piotr Zemlo

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    8    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    8    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: