Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 21/2023

Uchwała Zarządu nr 21/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 10 marca  2023 roku

w sprawie;  XIII Walne Zgromadzenie Członków

1. Zarząd PFWK postanawia:

Działając na podstawia Statutu Zarząd PFWK postanawia zwołać XIII Walne Zgromadzenie Członków które odbędzie się w dniu 16.04.2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie ul. 1-go Maja 21
W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie, zgodnie z par. 7 pkt. 8 Statutu PFWK, Zarząd PFWK wyznacza drugi termin WZC w dniu 16.04.2023r. o godz. 9:30, w tym samym miejscu.

Jednocześnie zobowiązuje się Zarząd do podania  do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: