Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała zarządu nr 22/2022

Uchwała Zarządu nr 22 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 09 Lutego 2022 roku

w sprawie; WZC 2022

1. Zarząd PFWK postanawia:

Działając zgodnie ze Statutem PFWK par.7 pkt.8 Zarząd na podstawie listy obecności na XII WZC w dn.09.04.2022 o godz 9,00 stwierdza iż WZC w pierwszym terminie nie jest władne do podejmowania uchwał i wniosków.

Ponadto zgodnie z w/w  Zarząd PFWK postanawia:

Zgodnie z par.w dalszej cześci Statutu PFWK stwierdza iż XII WZC odbzie się w II terminie  tj. w dn. 09.04.2022 o godz. 9,30  niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania.,Zebranie w II terminie jest prawomocne i władne do podejmowania uchwał i wnosków

Wersja papierowa uchwały z głosowaniem członków Zarządu w dokumentacji WZC

w głosowaniu udział brało  6   członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało      –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: