Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 22/2023

Uchwała Zarządu nr 22/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 13 marca  2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Kamil Miękiszak

Paweł Zydroń

Artur Podstawka

Paweł Bok

Dawid Pierzchała

Krzysztof Rabiej

Maciej Poznański

Mateusz Suchecki

Przemysław Lechmann

Michał Kozioł

Piotr Wojtuściszyn

Tomasz Godula

Tomek Sukiennik

Tomasz Kraus

Albert Woźniak- Kandydat

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: