Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 22/2024

Uchwała Zarządu nr 22/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Michał Frąckowiak

Jarosław Bicz

Damian Dziony

Dominik Więcek

Piotr Gruchaj Kandydat

Marcin Gruchaj

Jakub Gajdzis

Dawid Fydryk

Grzegorz Krzywda

Kacper Horoszczuk Junior

Mateusz Horoszczuk

Tomasz Lubaczewski

Zofia Kujawa

Radosław Kramek

Ruslan Kants

Jarosław Parzysz

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: