Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 23/2024

Uchwała Zarządu nr 23/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 03 kwietnia 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Dariusz Choiński

Leszek Jurek

Michał Kromski

Wojtek Kromski – Kandydat

Radosław Marszałkowski

Paweł Kordysz

Paweł Prawica

Paweł Filipiak – Kandydat

Rafał Zuterek

Bartłomiej Sejbuk- Kandydat

Tomasz Bąk

Łukasz Turski

Wiktor Zarzycki

Adam Polakowski

Bartosz Nowak- Kandydat

Janusz Szymański

Paweł Kosek

Kajetan Bożemski- Junior

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało   7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: