Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 24/2023

Uchwała Zarządu nr 24/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 19 marca 2023 roku

w sprawie; dokoptowanie do zawodów eliminacyjnych PCM

1. Zarząd PFWK postanawia:

Mając na uwadze wieloletnią organizację zawodów eliminacyjnych PCM , mimo nieterminowego zgłoszenia do sesji jesiennej PCM , Zarząd postanawia dokooptować i wpisać na listę zawodów eliminacyjnych i przyznać status eliminacji PCM-2024 zawodom XVII Karpiowy Puchar Śląska organizowany przez firmę Genesiscarp w terminie 06-10.09.2023 , które odbędą się na łowisku Uroczysko.

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: