Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 24/2024

Uchwała Zarządu nr 24/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 07 kwietnia 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Wiktor Kaczmarek -Junior

Grzegorz Sobótka

Patryk Gródecki

Kacper Dobrosz

Mateusz Jagodziński

Kamil Bartnicki

Remigiusz Maniak

Monika Podwika

Damian Lisiecki

Fabian Ciesielski

Piotr Grzanka

Kacper Szklarz

Adrian Majczy

Jakub Zielke

Tomasz Szyba – Kandydat

Patryk Tumach

Andriy Tatchun

Damian Sygnowski

Mikołaj Dziewiątka

Kacper Buda

Patrycja Szczęch

Zuzanna Krystek

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –  członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: