Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 25/2022

Uchwała Zarządu nr 25/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 18 kwietnia 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Adrian Ziemkiewicz

Paweł Błaszczyk

Daniel Matuszczak

Damian Skaczyło

Krzysztof Knop

Mateusz Kwaśniewski

Łukasz Andrzejak

Maciej Pilawski

Dawid Majewski

Michał Pawlicki

Adrian Schulz

Wojciech Wala

Marcin Lorenc

Piotr Bruder

RYSZARD STYRNOL

Artur Smyk

Szymon Bąk

Maciej Szelągowski

Andrzej Mielewczyk

Jakub Bednarek

 

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata i członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: