Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 25/2024

Uchwała Zarządu nr 25/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 12 kwietnia 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Bartłomiej Nobis

Jonasz Książyk

Leszek Romanowicz

Piotr Dłubak

Rafał Sowa

Bogumił Grudziński

Rafał Kuśmierek

Wiesław Homski

Przemysław Szymański

Arkadiusz Stadnik

Karolina Korgel

Łukasz Szyba

Jakub Marczak

Tomasz Kwieciński

Jarosław Szeląg

Emil Krawczyk

Łukasz Kijewski

Piotr Sitkowski

Maciej Borowiak

Mateusz Wolski

Mikołaj Borowiak- Junior

Kacper Dziewiątka – Kandydat

Sławomir Żur

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało   7   członków Zarządu
za uchwałą głosowało     7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało    –     członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –  członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: