Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 26/2024

Uchwała Zarządu nr 26/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 14 lutego 2024 roku

w sprawie; XIV-tego Walnego Zgromadzenia Członków PFWK

1. Zarząd PFWK postanawia:

Działając zgodnie ze Statutem PFWK par.7 pkt 8  Zarząd na podstawie

listy obecności na XIV-tym WZC w dn. 14-04-2024 r o godz 9.00 stwierdza iż  WZC w pierwszym terminie jest nie władne do podejmowania uchwał i wniosków.

Ponadto zgodnie z w/w Zarząd PFWK postanawia:

Zgodnie z paragrafem w dalszej części ,  Zarząd PFWK stwierdza iż XIV WZC odbędzie się  w II-m terminie

tj. w dn.14-04-2024 godz 9.30  niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania .

Zebranie w II-m terminie jest prawomocne i władne podejmowania uchwał i wniosków .

 

w głosowaniu udział brało 6  członków Zarządu obecnych na XIV WZC
za uchwałą głosowało    6   członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: