Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 27/2023

Uchwała Zarządu nr 27/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 28 marca  2023 roku

w sprawie;  zatowarowanie sklepiku PFWK

1. Zarząd PFWK postanawia:

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o uzupełnienie stanów magazynowych sklepu internetowego PFWK , Zarząd postanawia wyrazić zgodę   na zakup  odzieży z logo PFWK  na kwotę 6876,64 zł / słownie : sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 64/100 .

Jednocześnie wyrażono zgodę na zakup  50szt naszywek PFWK bez rzepa, oraz 50szt naszywek PFWK z rzepem

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: