Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 27/2024

Uchwała Zarządu nr 27/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 15 kwietnia 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Leon Łukaszek – Junior

Miłosz Paluszczak – Junior

Mateusz Ośka

Mariusz Rogosz

Piotr Blaut

Leszek Borowiak

Dominik Klauz

Zbigniew Grzeszny

Krzysztof Władowski

Łukasz Mleczko

Daniel Nadolski

Tomasz Tomczak

Jakub Musielak

Michał Baranowski

Waldemar Lachowicz

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6     członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –  członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: