Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 29/2024

Uchwała Zarządu nr 29/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 20 kwietnia 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Sebastian Biłka

Radosław Wilgucki

Andrzej Krawczyk

Hanna Krawczyk

Bernard Stock

Marcel Bytom

Przemysław Kobylarz

Mieczysław Lademan

Paweł Adamczyk

Przemysław Sitarz

Dominik Ślusarczyk

Piotr Makowiecki

Julia Tylec

Przemysław Wieteska

Adrian Pończocha

Dawid Sieradzki

Grzegorz Strzyga

Kamil Pietrzyk

Paulina Michałowska-Bysiek

Robert Kudła

Leszek Nawrat

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –   członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: