Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 3 /2022

Uchwała Zarządu nr 3 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 11 stycznia 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

– Michał Wąsacz Warszawa
– Marek Kosiński Grodzisk Maz
– Piotr Pszenny Gdańsk
– Michał Mikulski Mierzęcice
– Daniel Wojciechowski Warszawa
– Arkadiusz Chlebda Konary
– Sebastian Konarski Warszawa
– Paweł Skrobiński Kołobrzeg
– Kamila Zygmunt Zabrze
– Mariusz Klimasiński Zdzieszowice
– Marcin Owczarek Szczecin
– Krzysztof Paździora Jastkowice
– Karol Miczyński Nowy Tomyśl
– Mariusz Molski Pawłów
– Mariusz Ferdynus Opole
– Mariusz Skrzat Stalowa Wol
– Robert Kozak Stalowa Wola
– Piotr Kwieciński Schodnia
– Piotr Bęben Ptakowice
– Piotr Jędrzejewski Pruszków
– Przemysław Jakóbczyk Głowno
– Mateusz Węsierski Gdańsk
– Paweł Godek Mielec
– Maksymilian Klimko Gniewkowo
– Tomasz Sokołowski Jasło
– Mariusz Suchowicz Mikołów

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: