Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 3/2024

Uchwała Zarządu nr 3/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 06 stycznia 2024 roku

w sprawie; Powołanie Koordynatora regionu

1. Zarząd PFWK postanawia:

powierzyć funkcję koordynatora regionu – Łódzkiego Oddziału Terenowego PFWK kol. Krzysztof Kaniecki .

W/w funkcja koordynatora regionu ma na celu realizację zadań statutowych na obszarze konkretnego regionu. Koordynator regionu będzie mógł skupić się na działaniach promujących PFWK, pozyskiwania nowych łowisk, organizacji wydarzeń , spotkaniach oraz na budowie silnego i prężnie działającego  Łódzkiego Oddziału Terenowego.

W/w funkcja opierać się będzie  na podstawie i granicach  regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd PFWK

w głosowaniu udział brało    8   członków Zarządu
za uchwałą głosowało   8    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: