Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 31/2022

Uchwała Zarządu nr 31/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 04 maja 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Bartosz Baranowski

Grzegorz Dzida

Grzegorz Kraśkiewicz

Grzegorz Hewelt

Jakub Seroczyński

Jarosław Cygoń

Jarosław Podgórski

Maksymilian Kołodziej

Krystian Makara

Maciej Miszczak

Orest Szpyrka

Jerzy Pandzich

Przemysław Dulewicz

Dawid Zieliński

Piotr Pikula

Sebastian Smykała

Sławomir Mrugała

Szymon Fijołek

Tomasz Frąk

Wojciech Wilk

 

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata i członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: