Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 31/2024

Uchwała Zarządu nr 31/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: łowisko PFWK jez. Prokowskie

1. Zarząd PFWK postanawia:

Powierzyć funkcję lidera opiekunów łowiska PFWK na jez. Prokowskim kol. Krystianowi Zielke. Jednocześnie powołać na funkcje opiekunów w/w łowiska kol.: Maciej Łojek i Bartłomiej Cierocki

 

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: