Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 32/2023

Uchwała Zarządu nr 32/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 05 kwietnia 2023 roku

w sprawie; zakup kamery

1. Zarząd PFWK postanawia:

Zarząd na podstawie wniosku złożonego przez lidera opiekunów łowiska PFWK ,, Szmaragdowy Staw” postanawia wyrazić zgodę na zakup kolejnej kamery w celu zabezpieczenia łowiska przed dewastacją i kradzieżą ryb, oraz ochronę nowo postawionych domków wędkarskich na stanowiskach.

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: