Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 32/2024

Uchwała Zarządu nr 32/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 30 kwietnia 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Tomasz Godlewski

Karol Cymelski

Dawid Dankowski

Daniel Gołębiowski

Michał Raube

Anna Krawczyk

Kacper Wojciech- Kandydat

Sławomir Jeżak

Krzysztof Romański

Michał Matysiak

Wojciech Świderek

Krzysztof Bochen

Kamil Jasnowski

Karol Bijak

Marcin Legierski

Sławomir Olszewski

Artur Piesiak

Mariusz Buda

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6   członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: