Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 33/2023

Uchwała Zarządu nr 33/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 06 kwietnia 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Dominik Łoboda

Paweł Biankowski

Daniel Grabusiński

Dariusz Chiliński

Grzegorz Lewandowski

Rafał Piórkowski

Anna Pokorska

Mateusz Redliński

Malwina Owczarzak- Junior

Grzegorz Jakieła

Marcin Szczęk

Wojciech Michalec

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: