Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 33/2024

Uchwała Zarządu nr 33/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 07 maja 2024 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Oleksandr Blynnyj

Łukasz Fama

Grzegorz Stefański

Robert Marciniak

Daniel Wawszczyk

Kamil Kludziński

Marcin Wyraźny

Jakub Kędziora

Bartosz Trzeciak

Dominik Sposób

Tomasz Kula

Krzysztof Iwan

Damian Kozak

Daniel Mazur

Krystian Sadowski

Krzysztof Moskwa

Mariusz Lewicki

Tomasz Pawłowski

Adam Makowski – Junior

Dawid Zając

Adam Łukowiak

Michał Mandziuk – Junior

Patryk Chruściński

Seweryn Kmieć

Piotr Gruda

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy kandydata / do 18 roku/ i członka Juniora/do 21 roku/

3. Pełne prawa członka nabywa się po opłaceniu składki członkowskiej. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały, natychmiast jeśli chodzi o potwierdzenie udziału w zawodach.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: