Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 34/2023

Uchwała Zarządu nr 34/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Jacek Pięta

Lucjan Karbownik

Rafał Bączyk

Andrzej Adamowski

Daniel Krzyk

Adam Pluskota

Łukasz Dyszy

Tomasz Jagodziński

Grzegorz Pocheć

Jacek Stawowy

Wojciech Jakubina

Mariusz Tusk-Kandydat

Jerzy Wilczek

Paweł Wiśniewski

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: