Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 35/2023

Uchwała Zarządu nr 35/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 16 kwietnia 2023 roku

w sprawie; XIII WZC

1. Zarząd PFWK postanawia:

 Działając zgodnie ze Statutem PFWK par.7 pkt 8  Zarząd na podstawie

listy obecności na XIII-tym WZC w dn. 16-04-2023 r o godz 9.00 stwierdza iż  WZC w pierwszym terminie jest nie władne do podejmowania uchwał i wniosków.

Ponadto  Zarząd PFWK postanawia:

Zgodnie z paragrafem w dalszej części ,   stwierdza iż XIII WZC odbędzie się  w II-m terminie

  1. tj  dn.16-04-2023 godz 9.30 niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania .

 

Zebranie w II-m terminie jest prawomocne i władne podejmowania uchwał i wniosków .

w głosowaniu udział brało   6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: